mobilmeny
Bønes Basketballklubb - alltid på banen!
Bønes Basketballklubb - alltid på banen!
Du er her: Forside

Om Bønes Basket

Organisasjonsdata:

Adresse: Postboks 47, 5849 BERGEN
Org. nr.: 982 075 467
Kontonummer: 34161801242
E-post: post@bonesbasket.no
Hjemmeside: www.bonesbasket.no
Hjemmebane: Bønes Arena

Historie:

Bønes basketballklubb ble stiftet 9. april 1994.

Gimle bbk og Ulriken bbk hadde tidligere arrangert basketballkurs på Bønes skole. Den tidligere landslagsspilleren, 28 kamper, og utenlandsproffen Frode Loftesnes ( f. 1974, 206 cm), fra Dalhaugene begynte faktisk sin karriere på Gimle sitt basketballkurs på Bønes skole.

Etter initiativ fra Hordaland basketballkrets ble det arrangert et åpent møte 11.05.94 på Bønes skole hvor det ble valgt et interimsstyre, som ledet klubben frem til det første årsmøtet 02.11.94. For å kunne søke om treningstid gjennom Idrettsrådet ble klubben etablert 9. april 1994, som årsmøtet vedtok som sin stiftelsesdato. Som klubbens første leder ble valgt Gunnar W. Ramsdal.

Gjennom Idrettsrådet fikk klubben tildelt treningstid på Bønes skole fredager kl 20-21. Senere på høsten fikk klubben også tildelt en time på mandager og to timer av FAU til basketballkurs. Det meldte seg 58 elver fra 4. – 6. klasse til basketballkursene. Klubben måtte trene også på Lyshovden skole for å få plass til alle. Flere elever måtte avvises pga plassmangel.

Klubben spilte sin første kamp 02.10.94 mot Hop 2 i smågutteklassen (-81). Det ble tap 14-74. I løpet av sin første sesong vant de en kamp og tapte 17 med en målskåre på 221 – 993. Det var tøft å møte lag fra de etablerte klubbene. Men resultatene kom seg etter hvert. Klubben har hatt mange gode lag som har hevdet seg godt. Spesielt må nevnes gutter -88 som vant 54 kamper på rad over flere sesonger.

Klubben har fra starten av vært engasjert i nærmiljøet og gitt tilbud til barn og unge utover det organiserte idrettstilbudet. Klubben har deltatt i de fleste Bønesdagene fra starten 1. april 1995, i Bønesmarsjene de årene da de ble arrangert og har vært medlem av tidligere Bønes og Kråkenes Nærmiljøutvalg (BKN).

Klubben arrangerte årene 1998 – 2002 og i 2004 Nattåpen Bøneshall for elever ved våre ungdomsskoler; Storetveit, Lynghaug og Ortun. På programmet sto motevisning med lånte klær i regi av elevene, sang- og danseopptredener av elever og andre artister samt diskotek. På det meste ble det registrert 740 elever på et av arrangementene. Opplegget baserte seg på samarbeid med FAU på de tre skolene. Ca 40 foreldre og voksne spillere var engasjert som vakter og funksjonærer. Natteravnene på Bønes var også en fast samarbeidspartner.

Da skolene i 2004 sa at de ikke lenger kunne "favorisere" en arrangør falt grunnlaget for arrangementet vekk. I 2003 hadde to andre arrangører lagt sine arrangement til Bøneshallen. Begge arrangementene fikk negativ presseomtale og vanskeliggjorde videreføring av våre arrangement.

Klubben arrangerte også i to år Kveldsåpen Bøneshall med tilbud for 6. – og 7. klassinger.

Siden 28.01.08 har klubben årlig arrangert 2-3 BasketNights på lørdagskvelder for ungdomsskoleelever og i 2009 og 2010 også nyskapningen BAFO, for barneskoleelever. BAFO kombinerer fotball og basketball.

Klubben har hvert år siden starten arrangert Basketballskole for nybegynnere. Skoleåret 2010-11 har klubben også tilbud om gratis baskettrening for SFO-elever ved Bønes og Fjellsdalen skoler.

BØNES BASKETBALLKLUBB – ALLTID PÅ BANEN !

Meny